Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?
Sanningsserum har länge figurerat i Hollywoodfilmer, framförallt i filmer i genren science-fiction. Tanken på ett ....

Sanningsserum

Sanningsserum har länge figurerat i Hollywoodfilmer, framförallt i filmer i genren science-fiction. Tanken på ett medel som man kan injicera i en människa för att få honom eller henne att bara säga sanningen kan också te sig som något futuristiskt och overkligt. Men sanningsserum existerar inte bara på filmduken, utan även i vår verklighet idag.

Verklighetens sanningsserum är inte ett enda ämne, utan ett samlingsnamn för flera olika ämnen som används i syfte att få någon att berätta sanningen. Det kan till exempel röra sig om växtgifterna atropin eller skopolamin eller olika psykofarmaka som är sömnframkallande. Verklighetens sanningsserum är också mer omdebatterade än de i filmens värld – inte bara om de är etiskt försvarbara, utan även om de faktiskt har den önskade effekten. Ämnena som används som sanningsserum verkar genom att de förslöar patienten, och minskar hans eller hennes hämningar. Tanken är att detta ska göra dem mer benägna att avslöja saker de annars inte skulle ha gjort. En annan effekt av ämnena är dock att de stimulerar fantasin, vilket har resulterat i att patienter berättat långa historier som varit helt påhittade. Många vetenskapliga studier har genomförts för att avgöra vilken effekt denna typ av psykofarmaka har i samband med förhör, utan att man har kunnat komma fram till avgörande bevis.Sanningsserum 1

Trots det används sanningsserum i viss utsträckning idag, bland annat i så kallad narkoanalys i samband med rättegångar vid brott.  I Sverige är denna form av förhör olagligt, men metoden används i vissa fall fortfarande i USA. Ett exempel på detta, som inträffade nyligen, är rättegången av James Holmes, mannen som stod anklagad för att ha skjutit tolv människor till döds i en biosalong i Aurora i Colorado, USA. Om Holmes skulle förklara sig icke skyldig till anklagelserna, och hävda sinnessjukdom, har domaren i rättegången slagit fast att hans mentala tillstånd ska utvärderas med narkoanalys, det vill säga förhör då han injicerats med ett av de ämnen som kallas sanningsserum.

I USA finns en lång historia av mer eller mindre lagliga och allmänt kända experiment för att framställa sanningsserum. Ett exempel är projektet Artichoke, som i hemlighet bedrevs av CIA, men som utåt sett presenterades som ett experiment lett av Richard Went på Rochester-universitetet. Detta var år 1952, och de studenter som lurades att delta i vad de trodde var ett ofarligt experiment utsattes för en rad olika droger. Projektet var också en föregångare till det numera ökända projekt MKUltra, också det i regi av CIA, som idag ligger till grund för en rad olika konspirationsteorier. Detta eftersom de flesta som deltog i projektet gjorde det ovetandes, och eftersom de flesta dokumenten kring det har förstörts.