Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?

Sanningen om sorgen

Det finns många sanningar om den ofrånkomliga döden, men också om sorgen efter en nära anhörig eller vän som har gått bort. För en del människor blir döden och sorgen verklig först när ett nära dödsfall drabbar familjen. Sanningen är att sorgen kan vara svår att hantera på egen hand och den kräver tid. Behöver du hjälp kan du kontakta Lova begravning, som är en personlig och trygg begravningsbyrå som lovar anhöriga hjälp och stöd i den svåra tid som ett dödsfall med efterföljande begravning innebär.

Olika sorters sorg

Sorg tar sig uttryck på olika sätt och behöver inte alltid handla om att någon har dött. Att livet skiftar och förändras kan också leda till känslor av sorg, likaså händelser som att husdjur dör. Ibland kan vi människor också drabbas av undertryckt sorg eller fördröjd sorg. På 1177.se kan du läsa mer om sorg när någon har gått bort och var du kan vända dig om du behöver hjälp. Sanningen är att sorgen är individuell, men det finns också beröringspunkter, reaktioner och känslor som de flesta delar vid stora förluster. Att ta hjälp av en terapeut är inget att skämmas över.