Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?

Sanningen förtjänar man genom gott ledarskap

“Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God”

Ja, men inte om det gäller min chef.

Idag märker allt fler chefer att deras anställda ljuger för dem. I en undersökning visar det att endast 16 procent av cheferna konfronterar den anställde när det möts av en lögn. Resterande procent väljer att inte göra något åt det. En fråga många chefer och ledare ställer sig är hur de ska hantera just en situation där de vet att en anställd medvetet ljuger dem rakt upp i ansiktet. Ska man konfrontera eller ignorera? Det är jobbigt att behöva konfrontera någon och hur ska man göra det på bästa sätt, bör konfrontationen ske på direkten eller bör man vänta ett tag innan man tar upp lögnen med den anställda? Ibland är det lättare att bara låta lögnen passera, det handlar ändå oftast om små saker. Men det kan även vara ett tyst medgivande och det är ingen försäkring om att lögnen enbart var en engångsföreteelse.

 

Vanligaste lögnerna
De vanligaste lögner på arbetsplatsen är som följande: Över 50 procent har vid något tillfälle tagit åt sig äran av någon annans jobb eller skyllt ett eget misstag på någon annan. 22 procent har sjukanmält sig fast att man inte har varit sjuk, oftast kan det röra sig om att den anställde är bakfull och inte har ork eller kraft att ta sig till jobbet. Nästan en femtedel har vid något tillfälle varit lediga istället för att jobba när de har sagt att de ska jobba hemifrån. Och sist så är det 14 procent som vid något tillfälle VAB:at trots att de inte deras barn inte är sjuka.Sanningen förtjänar man genom gott ledarskap 11

 

Så hanterar du och förebygger du lögnerna
Idag finns det många sätt att sammansvetsa grupper med ledare. Ett sätt är UGL i Stockholm. UGL är utbildning av grupp och ledare och har använts inom den svenska försvarsmakten sedan 80-talet. Idag är den också populär i företagsvärlden. I utbildning av grupp och ledare lär sig gruppen och dess ledare hur man kan samarbeta för att tillsammans uppnå sina mål. På utbildningen växlas det mellan teori och praktik, deltagarna får även chans till reflektion där alla kommer till tals. Genom att utvecklas tillsammans lär sig grupp och ledare att känna tillit mot varandra och lögnerna på din arbetsplats kommer att upphöra.