Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?

Radon – hur farligt är det?

Den moderna människan är medveten om vad hon äter och tar hand om sin kropp på utsidan. Det vi däremot ofta glömmer bort är att se om vår egen hemmiljö och se till att luften vi andas in är så ren som möjligt. Med hjälp av produkter från https://radea.se/ får du kontroll över radonhalten i ditt hem och kan få aktiv hjälp för att slippa andas in giftig luft hemma.

Sluta oroa dig för familjens hälsa

Med produkter från https://radea.se/ får du alltid hjälp att se till att luften hemma är av god kvalitet. Den obekväma sanningen är att många villor och lägenheter idag har alldeles för höga radonhalter, vilket kan vara direkt giftigt.

Risk att dö i förtid

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas cirka 500 personer varje år av lungcancer till följd av för höga halter radon i hemmet. Därför är det viktigt att snabbt göra vad man kan för att mäta radonhalten i hemmet och vidta åtgärder om det är nödvändigt. Mätare för radon finns hos https://radea.se/ i olika utföranden. Mätningen utför du enkelt själv och skickar sedan in mätaren för analys. Om radonhalter upptäcks får du snabbt hjälp av https://radea.se/ för att åtgärda problemet innan någon kommer till skada.