Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?

Marknadsför din sanningsblogg

Samhället har idag en stor mängd problem som beror på olika former av systemfel, vilket behöver avslöjas och belysas inför folket. Ett sätt att skapa folkbildning och motarbeta samhällets orättvisor är att starta en sanningsblogg. Här kan du lägga upp kvalitativt innehåll som belyser områden som media vanligtvis inte skriver om.

Med hjälp av epostmarknadsföring kan du enkelt få fler läsare till bloggen och även engagera befintliga besökare. Ungapped erbjuder ett effektivt verktyg med vars hjälp du kan skapa kampanjer och snygga nyhetsbrev. Du kan skapa en egen grafisk profil eller utgå från deras färdiga bildbank och e-postmallar.

Fördelar med en sanningsblogg

Att driva en sanningsblogg kan skapa ett större medvetande hos folket kring frågor som media inte skriver om i tillräcklig omfattning. Du kan uppmuntra till konstruktiva diskussioner och dela dina egna insikter och din analys av olika problem.

Marknadsför din blogg

En genomtänkt marknadsföring av din blogg skapar goda relationer med läsarna och kan även få fler människor att upptäcka bloggen. Du kan regelbundet göra marknadsundersökningar för att se vad läsarna är mest intresserade av, eller utgå från webbplatsens statistik för att se vilket innehåll som blir mest läst och uppskattat. Här finns också möjlighet till marknadsföring via sociala medier, där det är enkelt att driva engagemang med intressant innehåll.

All marknadsföring måste följa lagen och behöver vara utformad så att det är tydligt att det rör sig om marknadsföring. Informationen du förmedlar bör inte vara vilseledande, och den bör vara presenterad på ett tydligt och informativt sätt.