Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?
Inte alla människor ljuger medvetet. Vissa har traumatiska upplevelser i det förflutna som de har förträngt, och som gör att de är oförmögna att minnas sanningen....

Hypnos

Inte alla människor ljuger medvetet. Vissa har traumatiska upplevelser i det förflutna som de har förträngt, och som gör att de är oförmögna att minnas sanningen. De traumatiska upplevelserna kan dock ändå orsaka känslor av ångest eller andra symptom, varför det kan vara nödvändigt att tvinga fram sanningen och bearbeta den. I dessa fall kan hypnos hjälpa.

För att försätta en människa i hypnos kan man använda flera olika tekniker, till exempel att låta något glänsande pendla framför patientens ögon, som en klocka. När patienten fokuserar på en monoton rörelse kan det försätta honom eller henne i hypnostillstånd. En annan metod är att tala till patienten med en lugn, monoton röst. När patienten väl är hypnotiserad kan han eller hon sägas befinna sig i en sorts trans där man är mer mottaglig för förslag eller uppmaningar, och lättare svarar på frågor.Hypnos 2

Denna mottaglighet har på olika sätt använts inom psykoterapin sedan slutet på 1800-talet. Traditionell hypnoterapi, som utövades under 1800-talet, handlade framförallt om att genom direkta uppmaningar ta bort de symptom man ville behandla. Senare har andra förgreningar uppstått, till exempel åldersregression. Åldersregression går ut på att patienten genom hypnos ska kunna gå tillbaka till ett tidigare stadie i sitt liv, och på så sätt kunna utforska ett svårt minne. Denna form av hypnoterapi är dock kontroversiell, eftersom det har påvisats att falska minnen kan skapas om terapeuten eller hypnotisören leder patienten eller föreslår händelser. I vissa fall har patienten upptäckt ett minne om traumatiska upplevelser, till exempel barnmisshandel, som senare har bevisats vara falskt, vilket har lett till att åldersregression genom hypnos har ifrågasatts som terapimetod.

Hypnos används dock på många andra sätt inom terapin idag, som inte är lika kontroversiella. Hypnos kan användas för att behandla stress, ätstörningar, sömnstörningar, posttraumatisk stress och olika missbruk som rökning och spelberoende. Det finns till och med studier som visar att det kan ha effekt på fysiska sjukdomar som IBS, och på olika symptom, som smärta.

Alla är inte lika mottagliga för hypnos, vilket gör att man måste anpassa proceduren och metoden genom vilken man försätter patienten i hypnos efter varje enskild persons behov. Att vissa inte är mottagliga alls kan vara anledningen till att de känner viss skepsis mot just denna metod att få fram sanningen.