Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?
Edinburgh, UK - June 24, 2016: The front pages of a selection of British newspapers on the day following the referendum on membership of the European Union, known as the Brexit referendum.

Det finns ingen absolut sanning

Vad som är sanning kan man diskutera antingen ur filosofisk ståndpunkt eller klassisk logik om fakta. Motsatsen är lögn, vilket är lättare att bevisa än sanning menar vissa. När människan ljuger medvetet gör vi några små kroppsliga tecken som vi ofta inte kan kontrollera. Till exempel ger lögndetektorn korrekt utslag vid 66-72% av sanningarna vilket gör att en lögndetektor inte används i Sverige och saknar helt vetenskapligt stöd. Men vårt synsätt påverkar också det vi hör och ser, om det är sanning eller inte. Det här påverkas bland annat av vår omvärldsbild.

Post-sanning är årets ord

Politiker har länge använt sitt synsätt för att hävda sin politik representerar sanningen om samhället. Nu är ”post-sanning utnämnd till årets ord enligt Oxford Dictionaries som varje år utser ett ord som kännetecknar det gångna året. Ordet betyder ”omständigheter där objektiv fakta influerar den allmänna opinionen mindre än känslor och personliga synsätt”. Det beskriver en tid där själva konceptet sanning har blivit irrelevant eller inte längre är viktigt. Ordet har främst blivit använt om Brexit-debatten och om de påståenden som kom från presidentkandidaten Donald Trump under den amerikanska valrörelsen. Ordet har funnits förut men har knappt använts, hävdar Oxford Dictionaries.

Andra synsätt på sanningar

Författaren Montaigne skrev en gång: ”Jag talar inte sanning så mycket som jag vill men så mycket som jag vågar. Och ju äldre jag blir desto mer vågar jag”. För precis som i politiken så kan dagens sanning bli morgondagens osanning i våra liv. Inom sociologin brukar man ifrågasätta vad sanning är genom att ställa några frågor: ”Hur brukar folk använda ord som sann eller motsvarande, eller falsk eller motsvarande?”. Eftersom svaret blir så olika beroende på vem man frågar kan man få en bild av olika synsätt inom en grupps samhällssyn och förhoppningsvis större förståelse för vad som är sanning.