Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?

Det är viktigt att fakturan stämmer

Om man köper en tjänst eller en produkt på faktura är det viktigt att fakturan stämmer. Det är alltid möjligt att

https://www.konsumenternas.se/lan–betalningar/betalningar/faktura/” rel=”nofollow”>korrigera fakturor i efterhand, men det leder ofta till mer jobb, samt att kunden kan bli missnöjd. Därför är det väldigt viktigt att kunden får en korrekt faktura från början, för att slippa onödiga kostnader och eventuellt missnöjda kunder. Man kan anlita andra företag att sköta faktureringen åt en. Intrum är ett exempel på ett sådant företag, som sköter både faktureringen, men även påminnelsehantering, samt indrivning av pengar.

Att sälja varor eller tjänster

När man säljer varor eller tjänster är det viktigt att de håller vad de lovar. Annars kan det leda till att konsumenterna inte litar på företaget. Det i sin tur kan leda till att företaget inte genererar några pengar och i slutändan tvingas gå i konkurs. Det är därför mycket viktigt att kunden får vad den betalar för och att säljaren talar sanning när denne försöker sälja en vara eller tjänst.