Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?

Att tala sanning i undersökningar

För att ett företag ska växa och bli framgångsrikt är det viktigt att både personalen och kunderna mår bra. Om personalen mår bra resulterar det i att de gör ett bra jobb och även till en hög arbetsmoral. Ibland kan det dock vara svårt att veta vad alla behöver och därför använder sig många företag av olika medarbetarundersökningar för att ta reda på hur personalen mår och vad som kan göras bättre. I undersökningarna mäts något som kallas för Net Promoter Score, eller NPS som är en förkortning. Man använder också sig av NPS när man gör kundundersökningar. Det är dock viktigt att man talar sanning i undersökningarna för att de ska bli så realistiska som möjligt.

Olika kundundersökningar

Som ovan nämnts är det inte bara medarbetarna som måste må bra, även kunderna måste må bra. Om en kund inte är nöjd med de tjänster eller produkter företaget levererar vill kunden heller inte stanna, därför är kundundersökningar minst lika viktiga som medarbetarundersökningar. Precis som med medarbetarundersökningarna är det viktigt att kunderna talar sanning i undersökningarna. För om de inte gör det är det svårt för företaget att uppnå kundernas önskemål. Det innebär att företaget inte kan bistå med det som önskas och därmed kommer inte kunderna bli nöjda ändå. De flesta undersökningarna är anonyma, vilket innebär att man inte behöver skriva under med sitt namn. På så sätt kan fler personer vara mer öppna och våga uttrycka hur de känner, vilket i sin tur resulterar i att undersökningarna blir mer sanningsenliga.