Sanningskommissionen – Hur långt är vi villiga att gå för att få fram sanningen?

Att skydda sanningen till varje pris

Vad som är sanning eller inte kan vara en mycket svår fråga. Alla har sin version av sanningen, samtidigt som sanning ofta betraktas som något som står ”utanför” allt annat. Det här kan bli särskilt knepigt när ord ställs mot ord och när brott begås.

Stölder som inte syns

Ett ganska vanligt exempel på hur sanningen kan komma i kläm är vid stöld av icke fysisk karaktär. Då handlar det inte om fysiska objekt som man kan ta fingertryck av, visa upp inköpskvitton på eller filma medan stölden begås. Inom juridiken kallas det för immaterialrätt och inkluderar saker som patent, företagshemligheter och varumärkesskydd. Behöver du hjälp vid ett immaterialrättsbrott är det viktigt att du kommer i kontakt med specialister inom området, då det alltså handlar om stölder och brott som inte går att ta på lika konkret som vid ett inbrott.

Skydda det som är ditt

Under en rättegång förväntas vittnen att svära på heder och samvete, eller som de säger i amerikanska rättsdramer: ”I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth”. Kan det bevisas att ett vittne begått mened kan det få allvarliga konsekvenser – från böter till fängelsestraff. Det optimala är dock att slippa hamna i rätten överhuvudtaget, och därför är det smart att skydda den immateriella rätten så gott det går. Att ansöka om patent är en relativt enkel process, där du vänder dig till Patent och Registreringsverket för att skydda din design eller din upphovsrätt. Det här kan en jurist som sysslar med immaterialrättsbrott också hjälpa till med så slipper du oroa dig för vems sanningen är.